Hungarian National Championship - XCO - XCC

Csömör
16/07/2021 - 17/07/2021
NC

http://bringafeszt.hu/


Embed Results
Race Stats
No statistics available.
No statistics available.
Startlist
No startlist available
No startlist available

Results

No results available yet for this race.

Rank BIB Rider Team Result Points
1 21 Hungary PARTI András
01:34:18
100 Pts.
100
2 11 Hungary SYLVESTER Balázs
01:37:01
90 Pts.
90
3 22 Hungary PALUMBY Zsombor
01:39:15
70 Pts.
70
4 9 Hungary GERELY Attila 01:42:50
60 Pts.
60
5 3 Hungary BORSOS Benedek
01:43:48
50 Pts.
50
6 2 Hungary SZATMÁRY András
01:45:01
40 Pts.
40
7 14 Hungary LOVASSY Krisztián
01:49:53
30 Pts.
30
8 10 Hungary VOCK Mátyás
01:51:18
20 Pts.
20
9 20 Hungary CSONKA Olivér
-1 LAP
10 Pts.
10
10 5 Hungary SZŐKE Balázs -1 LAP
5 Pts.
5
19 Hungary SZABO Levente DNF
Rank BIB Rider Team Result Points
1 509 Hungary VAS Kata Blanka
01:27:39
100 Pts.
100
2 508 Hungary BENKÓ Barbara MALOJA PUSHBIKERS MTB 01:31:43
90 Pts.
90
3 501 Hungary BUZSÁKI Virág
01:36:21
70 Pts.
70
4 507 Hungary SCHMIDEL Regina
01:39:12
60 Pts.
60
5 504 Hungary KISS Kata Emma -1 LAP
50 Pts.
50
Rank BIB Rider Team Result Points
1 22 Hungary PALUMBY Zsombor
00:21:31
50 Pts.
50
2 11 Hungary SYLVESTER Balázs
00:22:18
45 Pts.
45
3 3 Hungary BORSOS Benedek
00:22:45
35 Pts.
35
4 901 Hungary CSUJA Bálint 00:23:35
30 Pts.
30
5 2 Hungary SZATMÁRY András
-2 LAP
25 Pts.
25
6 9 Hungary GERELY Attila -3 LAP
20 Pts.
20
7 10 Hungary VOCK Mátyás
-4 LAP
15 Pts.
15
8 20 Hungary CSONKA Olivér
-4 LAP
10 Pts.
10
9 917 Hungary TERECSKEI Vince -6 LAP
5 Pts.
5
10 916 Hungary CSÁKAI Bence -8 LAP
2 Pts.
2
Rank BIB Rider Team Result Points
1 508 Hungary BENKÓ Barbara MALOJA PUSHBIKERS MTB 00:20:13
50 Pts.
50
2 501 Hungary BUZSÁKI Virág
00:20:23
45 Pts.
45
3 507 Hungary SCHMIDEL Regina
00:20:43
35 Pts.
35