Japanese National Championships - XCO

Yawatahama City
20/11/2021 - 21/11/2021
NC

https://jcf.or.jp/


Embed Results
Race Stats
No statistics available.
No statistics available.
Startlist
No startlist available
No startlist available

Results

No results available yet for this race.

Rank BIB Rider Team Result Points
1 3 Japan SAWADA Toki
1:11:13
100 Pts.
100
2 4 Japan MIYAZU Asahi
1:11:32
90 Pts.
90
3 2 Japan TAKEUCHI Ryo
1:14:29
70 Pts.
70
4 14 Japan NISHIYAMA Yasuaki
1:16:05
60 Pts.
60
5 10 Japan KADOTA Motoshi
1:16:28
50 Pts.
50
6 5 Japan SATO Seiji
1:16:36
40 Pts.
40
7 19 Japan HIRANO Seiya
30 Pts.
30
8 7 Japan TAKENOUCHI Yu
20 Pts.
20
9 8 Japan TAKUMA Takaaki
10 Pts.
10
10 54 Japan UENO Ren
5 Pts.
5
11 9 Japan MATSUDA Kentaro
12 58 Japan MATSUMOTO Shun
13 22 Japan KOMORI Ryohei
14 16 Japan SUZUKI Tomoyuki
15 20 Japan TOYA Ryoji
16 12 Japan KUROSE Fumiya
17 47 Japan YOROZUYA Kazuya
18 13 Japan YANAI Shuhei
19 30 Japan HASHIGUCHI Junichiro
20 17 Japan SHIROTA Kazuaki
21 29 Japan KISHIMOTO Naoki
22 15 Japan AOKI Makoto
23 11 Japan MATSUMOTO Yuta
24 34 Japan FUJIKAWA Masato
25 57 Japan KANNO Masashi
26 49 Japan HASHIZUME Yusuke
27 21 Japan HASEGAWA Kosuke
28 24 Japan SAMATA Masato
29 39 Japan KUNIYOSHI Masanori
30 28 Japan NOBUTA Junichi
31 45 Japan ONO Ryota
32 35 Japan NAGATANI Tomohiro
33 32 Japan YAGI Ikuto
34 38 Japan IMAKURA Shinji
35 18 Japan ANADA Kishu
36 27 Japan OHASHI Masaru
37 33 Japan SUZUKI Kenta
38 41 Japan YOSHIMIZU Toi
39 56 Japan ORIHASHI Koji
40 36 Japan KUBO Shinji
41 44 Japan NONAKA Hideki
42 26 Japan OZONE Makoto
43 53 Japan SUZUKI Masahiro
44 51 Japan UENO Ryo
45 50 Japan OZAWA Masayuki
46 48 Japan KITAJIMA Atsushi
47 52 Japan FUJIWARA Tomohide
48 55 Japan MAEDA Shingo
49 42 Japan ARAZEKI Toru
50 31 Japan KAWAHARA Atsushi
51 40 Japan YAMADA Go
52 25 Japan NOZAKI Hideki
53 46 Japan TABATA Ryo
54 59 Japan HASHIMOTO Masaki
55 23 Japan NAKAYAMA Satoshi
6 Japan HIRABAYASHI Ari
DNS
37 Japan ISU Daisuke DNS
43 Japan MIYAZAKI Riku DNS
Rank BIB Rider Team Result Points
1 3 Japan HASHIGUCHI Yoko
1:06:35
100 Pts.
100
2 4 Japan HIRATA Chie
1:13:28
90 Pts.
90
3 2 Japan HAYASE Kumi
1:15:56
70 Pts.
70
4 5 Japan YASUFUKU Noriko
1:24:03
60 Pts.
60